ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 19 พฤษภาคม, 2566
  • ลิงค์กระจายข่าว:

ปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ประจำปีการศึกาา 2566

วันนี้ 16 พฤษภาคม 2566 เวลา 09.30 น. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลหัวเรือ องค์การบริหารสวนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ เป็นประธานกล่าวเปิดงานปฐมนิเทศผู้ปกครองและนักเรียน ประจำปีการศึกาา 2566 ณ ห้องประชุมและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือค่ะ