ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 12 พฤษภาคม, 2566
  • ลิงค์กระจายข่าว:

ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ร่วมประชุมกับ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัย 56 ราย ในเขตพื้นที่ตำบลหัวเรือค่ะ