ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 23 มกราคม, 2566
  • ลิงค์กระจายข่าว:

ประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ

วันนี้ 20 มกราคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ มอบหมายให้ นายวิรชัย หอมหวล รองนายกอบต.หัวเรือ กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรมอบต.หัวเรือ และตัวแทนนักกีฬาแต่ละหมู่บ้าน ประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ "หัวเรือคัพ " ครั้งที่ 2 โดยมีตัวแทนนักกีฬาแต่ละหมู่บ้านเป็นผู้จับสลาก ณ ห้องประชุมและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือค่ะ