ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 23 มกราคม, 2566
  • ลิงค์กระจายข่าว:

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน

วันนี้ 20 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหาร ผู้นำท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่สำนักปลัดอบต.หัวเรือ ได้ลงพื้นที่ประชาสัมพันธ์โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน และสาธิตการทำถังขยะเปียก โดยวันนี้ได้ลง 4 หมู่บ้าน ดังนี้บ้านหนองจอก หมู่ 4 บ้านอ้น หมู่ 10 บ้านสำราญ หมู่ 7 และบ้านหัวเรือทอง หมู่ 16 ค่ะ อบต.หัวเรือขอขอบพระคุณทุกท่านที่ได้มาร่วมโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนในครั้งนี้ค่ะ