ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 16 มกราคม, 2566
  • ลิงค์กระจายข่าว:

นายกอบต.หัวเรือรับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น

วันนี้ 16 มกราคม 2566 นางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ เข้ารับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น ประจำปี 2565 โรงเรียนนารีนุกูล ๒ เนื่องในวันครูแห่งชาติ ประเภทกรรมการสถานศึกษา เขตพื้นที่การศึกษาอำนาจเจริญ ในกิจกรรมวันครู ครั้งที่ 68 พ.ศ. 2566 ณ โรงเรียนเบญจะมะมหาราชค่ะ