ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 16 มกราคม, 2566
  • ลิงค์กระจายข่าว:

โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน #Kick_Off_ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2566 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ลงพื้นที่ ประชาสัมพันธ์โครงการขยะเปียกลดโลกร้อน และสาธิตการทำขยะเปียก ให้กับกำนันตำบลหัวเรือ และผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านค่ะ