ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 24 พฤศจิกายน, 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

เชิญชวนร่วมงานถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ขอเชิญชวนทุกท่านเข้าร่วมงาน “ถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ นำสู่ทาง ศีล ภาวนา และทางสงเคราะห์” ประจำเดือนธันวาคม ในวันเสาร์ที่ 3 ธันวาคม 2565 เริ่มเวลา 15.00 น. เป็นต้นไป ณ #วัดบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 1 ภายในงานมีการออกร้านจำหน่ายสินค้า การแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้าน การแสดงต่างๆมากมาย และวันอาทิตย์ที่ 4 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00 น. มีกิจกรรมตักบาตรเช้า ตามถนนสายวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือจึงขอเชิญชวน พ่อแม่พี่น้องทั้งในพื้นที่หรือบริเวณใกล้เคียงเข้าร่วมงานในครั้งนี้นะคะ