ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 24 พฤศจิกายน, 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

Kick_Off_ถังขยะเปียกลดโลกร้อน

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ขอเชิญชวน พ่อ แม่ พี่ น้อง ประชาชนทุกครัวเรือน ร่วมกันทำถังขยะเปียกลดโลกร้อนและลดปริมารขยะ เพื่อโลกน่าอยู่กันนะคะ