ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 21 พฤศจิกายน, 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

ล้างตลาดสดหัวเรือ

วันนี้ 18 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ คณะกรรมการตลาดสดหัวเรือ และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ร่วมทำกิจกรรมทำความสะอาดตลาดสดหัวเรือ บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3 ค่ะ