ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 17 พฤศจิกายน, 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

ประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอบต.หัวเรือ

วันนี้ 17 พฤศจิกายน 2565 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ร่วมประชุมกับ คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เพื่อพิจารณาช่วยเหลือประชาชนผู้ประสบเหตุวาตภัยจากพายุโนรู เขตพื้นที่ตำบลหัวเรือ จำนวน 4 รายค่ะ