ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 17 พฤศจิกายน, 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

งานประเพณีลอยกระทงตำบลหัวเรือ

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับ สภาวัฒนธรรมวัดหัวเรื่อ ผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่ ส.อบต.หัวเรือ จัดงานประเพณีลอยกระทงตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ.2565 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ เป็นประธานกล่าวเปิดงานในพิธีภายในงาน มีกิจกรรม แขงขันพายเรือ 4 ฝีพาย ประกวดกระทงสวยงาม ประกาดนางนพมาศ และประกวดพีชผลทางการเกษตร ณ บริเวณสวนสาธารณะหนองจำนัก หมู่ 8 ตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานีค่ะ