ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 17 พฤศจิกายน, 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

จิตอาสาชาวตำบลหัวเรือกรอกกระสอบทราย

เมื่อวันที่ 20 ตุลาคม 2565 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายก อบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ และจิตอาสาชาวตำบลหัวเรือ ได้กรอกกระสอบทราย เพื่อทำแนวกั้นน้ำ ณ กรมทางหลวงหมวดหนองไฮ่ ตำบลหนองขอน อำเภอเมืองอุบลราชธานี อุบลราชธานีค่ะ