ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 17 พฤศจิกายน, 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

ประชุมเตรียมงานประเพณีลอยกระทง

วันนี้ 18 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ กำนันตำบลหัวเรือ ผู้ใหญ่บ้าน สมาชิกสภาอบต.หัวเรือ และหัวหน้าส่วนราชการอบต.หัวเรือ ร่วมประชุมหารือเตรียมความพร้อมในการจัดงานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือค่ะ