ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 17 พฤศจิกายน, 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

เชิญชวนร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลราชธานี

ในระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือได้รับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้จำเป็นตลอดเงินสด เพื่อจัดหาอาหารแห้ง ให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในจังหวัดอุบลราชธานี องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือจึงขอเชิญชวนท่านร่วมนำสิ่งของมาบริจาค ในวันที่ 19 ตุลาคม 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือค่ะ