ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 21 กันยายน, 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

เปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์

วันนี้ 21 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ มอบหมายให้นางบังอร คำพันธ์ รองนายกอบต.หัวเรือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ อบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ ประจำปีงบประมาณ 2565 ณ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหัวเรือค่ะ