ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 20 กันยายน, 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

ลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วม

วันนี้ 20 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ เจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ลงพื้นที่บ้านหนองจอก หมู่ 4 ระบายน้ำบริเวณน้ำท่วมขัง เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน และลงพื้นที่ หมู่ 11 หมู่ 3 ในบริเวณน้ำท่วมขังเพื่อรับฟังและเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังต่อไปค่ะ