ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 19 กันยายน, 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

พิธีมอบเกียรติบัตร

วันนี้ 19 กันยายน 2565 งานจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ได้มอบเกียรติบัตรให้กับผู้นำชุมชน ในพิธีมอบเกียรติบัตร เพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง และขอบคุณ ภายใต้โครงการออกหน่วยบริการชำระภาษีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาะงานด้านภาษี และพัฒนารายได้ขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประจำปี พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือค่ะ