ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 19 กันยายน, 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล

เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหาร อบต.หัวเรือ และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ได้เข้าร่วมโครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565 ณ วัดหัวเรือ ต.หัวเรือ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานีค่ะ