ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 16 กันยายน, 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

โครงการIQและEQเด็กปฐมวัย

วันนี้ 16 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษา ตามโครงการ IQ และ EQ เด็กปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ณ ห้องประชุมและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือค่ะ