ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: ข่าวสาร
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 16 กันยายน, 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

จดหมายข่าวอบต.หัวเรือประจำเดือนสิงหาคม 2565

จดหมายข่าวประจำเดือนสิงหาคม 2565 เพื่อเผยแพร่กิจกรรมขององค์การบริหารสวนตำบลหัวเรือ ให้กับกำนันตำบลหัวเรือ ผู้ใหญ่บ้าน หน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง และประชาชนทั่วไปได้รับทราบกิจกรรม

ไฟล์แนบ :: DOWNLOAD !