ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 15 กันยายน, 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

มอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน

วันนี้ 15 กันยายน 2565 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กประจำตำบลหัวเรือ กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ และนางบังอร คำพันธ์ รองนายกอบต.หัวเรือ ได้มอบค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565 ระดบชั้น เตรียมอนุบาล จำนวนทั้งสิ้น 15 คน ณ ห้องประชุมและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือค่ะ