ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 5 กรกฎาคม, 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

มอบข้าวก้นบาตรและสิ่งของเครื่องใช้ให้การสงเคราะห์กับผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวเรือ

เช้าวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น. องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ร่วมกับวัดหัวเรือ วัดบ้านสำราญ โรงเรียนบ้านสำราญ โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชนตำบลหัวเรือ และผู้นำตำบลหัวเรือ ได้ลงพื้นที่มอบข้าวก้นบาตรและสิ่งของเครื่องใช้ให้การสงเคราะห์กับผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวเรือ ในกิจกรรม ถนนสายวัฒนธรรม นำสู่ทาน ศีล ภาวนา และการสงเคราะห์ ตามโครงการถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือค่ะ