ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 5 กรกฎาคม, 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

ทำบุญตักบาตรเช้าตามถนนวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ

เช้าวันที่ 3 กรกฎาคม 2565 โดยนางประภาพรเลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ หน่วยงานราชการใกล้เคียง หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือทุกท่าน และชาวตำบลหัวเรือ ร่วมทำบุญตักบาตรเช้าตามถนนวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ ณ วัดหัวเรือ และร่วมรับศีล ถวายสังฆทาน ณ ศาลานาบุญวัดบ้านหัวเรือค่ะ