ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 5 กรกฎาคม, 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

ปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเล่าเรื่องชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

บ่ายวันที่ 29 มิถุนายน 2565 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ ได้กล่าวปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเล่าเรื่องชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ ภายใต้โครงการชาวมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์พัฒนาท้องถิ่นอย่างยั่งยืน ระหว่างวันที่ 28 - 29 มิถุนายน 2565 ณ ห้องประชุมและกิจการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือค่ะ