ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 27 มิถุนายน, 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

มอบของใช้จำเป็น เครื่องอุปโภค บริโภค

บ่ายวันที่ 23 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมคณะผู้บริหาร อบต.หัวเรือ ส.อบต. ม.10 อสม. ม.10 นำของใช้จำเป็น เครื่องอุปโภค บริโภค มอบให้กับครอบครัวนายสมัย สายสีแก้ว ผู้ยากไร้ บ้านอ้น หมู่ที่ 10 เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเบื้องต้นค่ะ