ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 16 มิถุนายน, 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

จัดการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ และจัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "หัวเรือคัพ" ครั้งที่ 1

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ได้จัดการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ และจัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "หัวเรือคัพ" ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจากทท่าน ส.ส. วรสิทธิ์ กัลป์ตินันท์ ประธานคณะกรรมมาธิการอุตสาหกรรมสภาผู้แทนราษฎรไทย เป็นประธานในพิธีกล่าวปิดการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ โดยนางประภาพร เลาหะวนิชนายกอบต.หัวเรือ พร้อมกับคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ ผู้นำหมู่บ้าน เจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ และนักกีฬาทุกท่านเข้าร่วมในพิธีปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ ซึ่งผลการแข่งขันกีฬา "หัวเรือคัพ" ครั้งที่ 1 ประจำปี พ.ศ. 2565 แต่ละประเภทมีดังนี้ค่ะ 1.กีฬาฟุตบอล 11 คน ประเภทชายรุ่นทั่วไป ชนะเลิศ : บ้านหนองจำนัก หมู่ที่ 8 รองชนะเลิศอันดับ 1 : บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15 รองชนะเลิศอันดับ 2 : บ้านหนองก่าน หมู่ที่ 12 รองชนะเลิศอันดับ 3 : บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3 2.กีฬาฟุตบอล 1 คน ประเภทชาย รุ่น 40 ปีขึ้นไป Open ชนะเลิศ : เพื่อนสารวัตรเกษตร รองชนะเลิศอันดับ 1 : เวชสวัสดิ์ รองชนะเลิศอันดับ 2 : มิตรซูอุบล รองชนะเลิศอันดับ 3 : บ้านทุ่งขามเหนือ 3. กีฬาฟุตซอล ประเภทชาย รุ่นอายุไม่เกิน 18 ปี ในเขตพื้นที่ตำบลหัวเรือ ชนะเลิศ : บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15 รองชนะเลิศอันดับ 1 : บ้านหัวเรือ หมูที่ 3 รองชนะเลิศอันดับ 2 : บ้านหนองจำนักหมู่ที่ 8 รองชนะเลิศอันดับ 3 : บ้านหนองมุก หมูที่ 2