ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 26 พฤษภาคม, 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ "หัวเรือคัพ"

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ได้จัดการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "หัวเรือคัพ" ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติจากท่าน ส.ส. กิตติ์ธัญญา วาจาดี กรรมการบริหารพรรเพื่อไทย เขต 3 จังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธีกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ "หัวเรือคัพ" ครั้งที่ 1 โดยมี นางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ พร้อมกับคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ กำนันตำบลหัวเรือ ผู้นำหมู่บ้าน ผู้ใหญ่บ้าน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน และเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ คอยให้การต้อนรับ ณ สนามกีฬาโรงเรียนบ้านหัวเรือ