ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 1 เมษายน, 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

มอบถุงยังชีพตำบลหัวเรือ

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 โดยนางประภาพร เลาหะวนิช นายกอบต.หัวเรือ มอบหมายให้ทีมคณะผู้บริหารอบต.หัวเรือ พร้อมกับเจ้าหน้าที่อบต.หัวเรือ ลงพื้นที่มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ต้องกักตัวจากสถาณการณ์ โควิด-19 เพื่อปฏิบัติตามมาตรการและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 10 ราย ในเขตตำบลหัวเรือค่ะ