ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: กิจกรรม
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 1 เมษายน, 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2565 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ พร้อมกำนันตำบลหัวเรือ ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน อสม. ร่วมให้การต้อนรับ นายวรพันธ์ ชำนิยันต์ นายอำเภอเมืองอุบลราชธานี ในการลงพื้นที่ตำบลหัวเรือเพื่อมอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน จากสภาเหล่ากาชาดจังหวัดอุบลราชธานี ให้กับผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ (1)นายสามารถ บรรดาศักดิ์ บ้านหนองมุก หมู่ที่ 2 (2)นางปิ่นแก้ว ทาระ บ้านหนองจอก หมูที่ 4 (3)นายแสวง นามเจริญ บ้านหนองจำนัก หมู่ที่ 8 ค่ะ