ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: ประกาศ
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 31 มีนาคม., 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=3018225108487910&id=100009013507622

ไฟล์แนบ :: DOWNLOAD !