ข้อมูลอ้างอิง

  • ประเภท: ประกาศ
  • ผู้สร้าง: admin
  • วันที่สร้าง: 31 มีนาคม., 2565
  • ลิงค์กระจายข่าว: www.example.com

ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ได้ดำเนินการสรรหาและเลิอกสรรพนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ตำแหน่ง พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา จำนวน 1 อัตรา โดยได้กำหนดให้มีการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างฯ ตั้งแต่วันที่ 25 กุมพาพันธ์ ถึง 9 มีนาคม 2565 ณ อาคารอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี และการสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรฯดังกล่าว ได้เสร็จสิ้นแล้ว

ไฟล์แนบ :: DOWNLOAD !