ข่าวสารทั้งหมด

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ข่าวกิจกรรม ข่าวประกาศ ข่าวจากองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

ลำดับ หัวข้อ ประเภท ผู้สร้าง วันที่เผยแพร่
1 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน #Kick_Off_ถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรม admin 26 มกราคม, 2566
2 โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวีเป็นสุข กิจกรรม admin 26 มกราคม, 2566
3 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน #Kick_Off_ถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรม admin 25 มกราคม, 2566
4 พิธีเปิดโครงการเปิดบ้านวิชาการ สานฝันสู่งาน (Open House) กิจกรรม admin 25 มกราคม, 2566
5 ประชุมสัญจรเดือนมกราคม 2566 กิจกรรม admin 25 มกราคม, 2566
6 ร่วมกิจกรรม ทำบุญตักบาตรเช้า ณ วัดมณีวนาราม กิจกรรม admin 23 มกราคม, 2566
7 ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุผู้พิการลงพื้นที่มอบของอุปโภค บริโภค กิจกรรม admin 23 มกราคม, 2566
8 ประชุมจับสลากแบ่งสายการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 23 มกราคม, 2566
9 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรม admin 23 มกราคม, 2566
10 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรม admin 23 มกราคม, 2566
11 รับสมัครกีฬาตำบลหัวเรือ ประจำปีงบประมาณ 2566 " หัวเรือคัพ " ครั้งที่ 2 กิจกรรม admin 16 มกราคม, 2566
12 นายกอบต.หัวเรือรับรางวัลบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น กิจกรรม admin 16 มกราคม, 2566
13 วันเด็กแห่งชาติตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 16 มกราคม, 2566
14 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน #Kick_Off_ถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรม admin 16 มกราคม, 2566
15 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน #Kick_Off_ถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรม admin 16 มกราคม, 2566
16 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
17 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
18 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
19 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
20 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
21 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
22 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
23 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
24 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
25 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
26 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
27 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
28 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
29 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
30 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
31 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
32 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
33 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
34 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
35 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 11 มกราคม, 2566
36 ขอเชิญชวนร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ กิจกรรม admin 11 มกราคม, 2566
37 มอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ กิจกรรม admin 11 มกราคม, 2566
38 ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 11 มกราคม, 2566
39 มอบข้าวก้นบาตรให้กับผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 11 มกราคม, 2566
40 ทำบุญตักบาตรเช้าตามถนนสายวัฒนธรรม กิจกรรม admin 11 มกราคม, 2566
41 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 10 มกราคม, 2566
42 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 10 มกราคม, 2566
43 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 10 มกราคม, 2566
44 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 10 มกราคม, 2566
45 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 10 มกราคม, 2566
46 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 10 มกราคม, 2566
47 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 10 มกราคม, 2566
48 เปิดเผยราคากลางฯ ประกาศ admin 10 มกราคม, 2566
49 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประกาศ admin 6 มกราคม, 2566
50 ลงพื้นที่เพื่อสำรวจความต้องการในการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย กิจกรรม admin 6 มกราคม, 2566
51 พิธีเปิด จุดบริการประชาชน กิจกรรม admin 6 มกราคม, 2566
52 โครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรม admin 6 มกราคม, 2566
53 ประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอบต.หัวเรือ กิจกรรม admin 6 มกราคม, 2566
54 Kick Off ถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรม admin 23 ธันวาคม, 2565
55 พิธีเปิดงานกีฬาสีภายใน #โรงเรียนนารีนุกูล_๒ กิจกรรม admin 23 ธันวาคม, 2565
56 ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน กิจกรรม admin 23 ธันวาคม, 2565
57 ประชุมแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 20 ธันวาคม, 2565
58 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ และผู้ด้อยโอกาส กิจกรรม admin 20 ธันวาคม, 2565
59 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 20 ธันวาคม, 2565
60 ประชุมคณะทำงานถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 20 ธันวาคม, 2565
61 สำรวจข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประกาศ admin 20 ธันวาคม, 2565
62 ประชุมคณะอนุกรรมการสนับสนุนฯ กิจกรรม admin 15 ธันวาคม, 2565
63 กิจกรรมผู้สูงอายุบ้านหนองมุก กิจกรรม admin 13 ธันวาคม, 2565
64 #กิจกรรมงานผู้สูงอายุบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 13 ธันวาคม, 2565
65 โครงการสำรวจเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น กิจกรรม admin 13 ธันวาคม, 2565
66 ประชาสัมพันธ์แนวทางป้องกันกำจัดโรคใบไม้ด่างมันสำปะหลัง ข่าวสาร admin 13 ธันวาคม, 2565
67 มอบข้าวก้นบาตร กิจกรรม admin 13 ธันวาคม, 2565
68 ทำบุญตักบาตรตามถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 13 ธันวาคม, 2565
69 เปิดงานถนนคนเดินสายวัฒนธรรมตำบลบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 13 ธันวาคม, 2565
70 ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงการขอรับการสงเคราะห์ผู้ป่วย กิจกรรม admin 13 ธันวาคม, 2565
71 จัดเตรียมงานถนนคนเดินสายวัฒนธรรมฯ กิจกรรม admin 2 ธันวาคม, 2565
72 โครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย กิจกรรม admin 2 ธันวาคม, 2565
73 การเข้ารับการประเมินคัดเลือกอาสาปศุสัตว์ดีเด่น กิจกรรม admin 2 ธันวาคม, 2565
74 ประชุมหารือแนวทางการจัดการตลาดกกค้อ กิจกรรม admin 29 พฤศจิกายน, 2565
75 เตรียมความพร้อมในการจัดงาน ถนนคนเดินสายวัฒนธรรมฯ กิจกรรม admin 28 พฤศจิกายน, 2565
76 เชิญชวนร่วมงานถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 24 พฤศจิกายน, 2565
77 Kick_Off_ถังขยะเปียกลดโลกร้อน กิจกรรม admin 24 พฤศจิกายน, 2565
78 ระงับเหตุเพลิงไหม้ กิจกรรม admin 24 พฤศจิกายน, 2565
79 ล้างตลาดสดหัวเรือ กิจกรรม admin 21 พฤศจิกายน, 2565
80 ประชุมศูนย์ช่วยเหลือประชาชนอบต.หัวเรือ กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
81 งานประเพณีลอยกระทงตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
82 ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในเขตพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
83 จิตอาสาชาวตำบลหัวเรือกรอกกระสอบทราย กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
84 อบต.หัวเรือปันน้ำใจให้ไทยอุบล กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
85 ประชุมเตรียมงานประเพณีลอยกระทง กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
86 เชิญชวนร่วมบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอุบลราชธานี กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
87 มอบข้าวก้นบาตร กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
88 ถนนคนเดินสายวัฒนธรรม นำสู่ ศีล ภาวนา และทางสงเคราะห์ กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
89 ประชุมกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่อบตหัวเรือ กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
90 กิจกรรมผู้สูงอายุตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
91 ลงพื้นที่ตรวจสอบความคืบหน้าการดำเนินงานวางท่อระบายน้ำ กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
92 ปฏิบัติหน้าที่ทำความสะอาดเตรียมความ กิจกรรม admin 17 พฤศจิกายน, 2565
93 การจําหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข่าวสาร admin 20 ตุลาคม, 2565
94 การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. ๒๕๖๒ ข่าวสาร admin 20 ตุลาคม, 2565
95 ขอส่งสำเนาข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ข่าวสาร admin 5 ตุลาคม, 2565
96 งบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกาศ admin 5 ตุลาคม, 2565
97 ปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล กิจกรรม admin 4 ตุลาคม, 2565
98 รายงานผลการดำเนินงานศูนย์รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ อบต.หัวเรือ ข่าวสาร admin 30 กันยายน, 2565
99 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
100 สนับสนุนเต็นท์ผ้าใบให้กับเทศบาลนครอุบล กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
101 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
102 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
103 ออกปฏิบัติการช่วยเหลือบรรเทาสาธารณภัย กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
104 ออกปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
105 ออกปฏิบัติการลงพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
106 ร่วมทำบุญถนนสายวัฒนธรรมตำบลขี้เหล็ก กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
107 ลงพื้นที่สำรวจและเตรียมรับมือแก้ไขปัญหาท่อระบายน้ำอุดตัน กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
108 ประชุมสามัญประจำปีกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัเรือ กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
109 ลงพื้นที่น้ำท่วม กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
110 ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
111 ส่งมอบบ้านคนพิการ กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
112 ลงพื้นที่มอบของใช้จำเป็นสำหรับผู้มีภาวะพึ่งพิง กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
113 ลงพื้นที่สำรวจบ้านโดนผลกระทบน้ำท่วมขัง กิจกรรม admin 30 กันยายน, 2565
114 ผลการสำรวจความพึงพอใจและผลการประเมินหมู่บ้าน ประกาศ admin 27 กันยายน, 2565
115 ฉีดพ่นหมอกควันป้องกันโรคไข้เลือดออก กิจกรรม admin 21 กันยายน, 2565
116 ลงพื้นที่ช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากน้ำท่วม กิจกรรม admin 21 กันยายน, 2565
117 เปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ กิจกรรม admin 21 กันยายน, 2565
118 ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก กิจกรรม admin 20 กันยายน, 2565
119 ลงพื้นที่ช่วยเหลือน้ำท่วม กิจกรรม admin 20 กันยายน, 2565
120 ลงพื้นที่มอบเงินสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ กิจกรรม admin 19 กันยายน, 2565
121 พิธีมอบเกียรติบัตร กิจกรรม admin 19 กันยายน, 2565
122 โครงการปฏิบัติธรรมพัฒนาจิตเพื่อชีวิตที่สมดุล กิจกรรม admin 19 กันยายน, 2565
123 โครงการIQและEQเด็กปฐมวัย กิจกรรม admin 16 กันยายน, 2565
124 จดหมายข่าวอบต.หัวเรือประจำเดือนสิงหาคม 2565 ข่าวสาร admin 16 กันยายน, 2565
125 มอบเงินค่าเครื่องแบบนักเรียนและค่าอุปกรณ์การเรียน กิจกรรม admin 15 กันยายน, 2565
126 โครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีนในชุมชน กิจกรรม admin 15 กันยายน, 2565
127 ประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนนารีนุกูล ๒ กิจกรรม admin 15 กันยายน, 2565
128 ส่งมอบเครื่องทำพริกแกงและเครื่องสลัดน้ำมัน กิจกรรม admin 15 กันยายน, 2565
129 คณะผู้บริหารลงพื้นที่บริเวณน้ำท่วมขังเพื่อรับฟังและเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง กิจกรรม admin 15 กันยายน, 2565
130 คณะผู้บริหารลงพื้นที่บริเวณน้ำท่วมขังเพื่อรับฟังและเร่งแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง กิจกรรม admin 15 กันยายน, 2565
131 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้ง 11 ประกาศ admin 12 กันยายน, 2565
132 ร่วมกิจกรรมบุญสังฆทาน เผือก มัน ประจำปี กิจกรรม admin 8 กันยายน, 2565
133 ประชุมคณะทำงานถนนสายวัฒนธรรม กิจกรรม admin 8 กันยายน, 2565
134 ทำบุญตักบาตรเช้าตามถนนวัฒนธรรม กิจกรรม admin 8 กันยายน, 2565
135 ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก กิจกรรม admin 8 กันยายน, 2565
136 แจ้งประชาสัมพันธ์ การโอนชำระค่าขยะมูลฝอยอบต.หัวเรือ แบบออนไลน์ ข่าวสาร admin 8 กันยายน, 2565
137 ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมโรคไข้เลือดออก กิจกรรม admin 8 กันยายน, 2565
138 โครงการส่งเสริมเยาวชนขับขี่ปลอดภัยฯ กิจกรรม admin 26 สิงหาคม, 2565
139 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 26 สิงหาคม, 2565
140 จดหมายข่าวประจำเดือนกรกฎาคม 2565 ข่าวสาร admin 26 สิงหาคม, 2565
141 โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า กิจกรรม admin 24 สิงหาคม, 2565
142 ส่งมอบวัสดุโครงการปรับสภาพบ้านคนพิการและผู้สูงอายุตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 24 สิงหาคม, 2565
143 ประชุมทีมปฏิบัติการขจัดความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืน กิจกรรม admin 23 สิงหาคม, 2565
144 นำร่องเส้นทางการท่องเที่ยวตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 23 สิงหาคม, 2565
145 เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อสม.ในการดูแลสุขภาพ กิจกรรม admin 19 สิงหาคม, 2565
146 การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ครั้ง 10 ประกาศ admin 19 สิงหาคม, 2565
147 ประชุมตรวจสอบและแก้ไขปัญหาเหตุโรงเรียนนารีนุกูล ๒ ไม่มีไฟฟ้าใช้ กิจกรรม admin 19 สิงหาคม, 2565
148 ประชุมภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
149 มอบข้าวก้นบาตร กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
150 ตักบาตรเช้าตามถนนสายวัฒนธรรม กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
151 ถนนสายวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
152 โครงการร่วมใจไกล่เกลี่ย กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
153 กิจกรรมผู้สูงอายุบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
154 ประชุมรับรองคุณภาพข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
155 กล่าวเปิดโครงการอบรมหมอหมู่บ้านในพระราชประสงค์ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
156 ทำบุญตักบาตร กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
157 รับมอบเครื่องจักรกล จากอบจ.อุบลราชธานี กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
158 ร่วมพิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอล อบจ.อุบลราชธานี คัพ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
159 เลือกตั้งสภาเด็กและเยาวชนตำบลหัวเรือประจำปี2565 กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
160 มอบเงินช่วยเหลือการสงเคราะห์ผู้ป่วยที่ยากไร้ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
161 ประชุมกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
162 วันเข้าพรรษา กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
163 โครงการควบคุมโรคขาดสารอาหารไอโอดีนในชุมชน กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
164 โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยใส่ใจคุณภาพชีวิตประชาชน กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
165 กิจกรรมผู้สูงอายุบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 17 สิงหาคม, 2565
166 การแก้ไขเปลี่ยนแปลงคำชี้แจงงบประมาณรายจ่าย ประกาศ admin 17 สิงหาคม, 2565
167 จดหมายข่าวอบต.หัวเรือประจำเดือนมิถุนายน 2565 ข่าวสาร admin 11 กรกฎาคม, 2565
168 มอบข้าวก้นบาตรและสิ่งของเครื่องใช้ให้การสงเคราะห์กับผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 5 กรกฎาคม, 2565
169 ทำบุญตักบาตรเช้าตามถนนวัฒนธรรมตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 5 กรกฎาคม, 2565
170 เปิดงานถนนคนเดินสายวัฒนธรรมชุมชนบ้านหัวเรือ กิจกรรม admin 5 กรกฎาคม, 2565
171 ปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเล่าเรื่องชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม admin 5 กรกฎาคม, 2565
172 ประชาสัมพันธ์การขยายระยะเวลาการชำระภาษีที่ดิน ประกาศ admin 5 กรกฎาคม, 2565
173 จดหมายข่าวประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ข่าวสาร admin 1 กรกฎาคม, 2565
174 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ นักเล่าเรื่องชุมชนเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ กิจกรรม admin 28 มิถุนายน, 2565
175 ประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ข่าวสาร admin 28 มิถุนายน, 2565
176 มอบของใช้จำเป็น เครื่องอุปโภค บริโภค กิจกรรม admin 27 มิถุนายน, 2565
177 ส่งมอบการซ่อมแซมบ้านคนพิการ กิจกรรม admin 27 มิถุนายน, 2565
178 กิจกรรมการประดิษฐ์ผีเสื้อประดับในนิทรรศการ "สวนผีเสื้อและดอกไม้ป่าแห่งความภักดี" กิจกรรม admin 16 มิถุนายน, 2565
179 จัดการแข่งขันกีฬารอบชิงชนะเลิศ และจัดพิธีปิดการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 "หัวเรือคัพ" ครั้งที่ 1 กิจกรรม admin 16 มิถุนายน, 2565
180 เชิญเข้าร่วมประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ข่าวสาร admin 13 มิถุนายน, 2565
181 กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "ภาวะผู้นำของผู้นำชุมชนและการเขียนโครงการ" กิจกรรม admin 26 พฤษภาคม, 2565
182 โครงการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กิจกรรม admin 26 พฤษภาคม, 2565
183 พิธีเปิดการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ "หัวเรือคัพ" กิจกรรม admin 26 พฤษภาคม, 2565
184 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประกาศ admin 11 พฤษภาคม, 2565
185 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประกาศ admin 11 พฤษภาคม, 2565
186 เปิดงานท่องเที่ยวเชิงเกษตรไร่องุ่นแม่พิกุล กิจกรรม mild 10 พฤษภาคม, 2565
187 ประสัมพันธ์ จัดสิ่งอำนวยความสะดวกในอาคารบริการสาธารณะ สำหรับผู้พิการหรือทุพพลภาพและคนชรา ข่าวสาร mild 5 พฤษภาคม, 2565
188 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ประกาศ admin 18 เมษายน, 2565
189 ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ เรื่อง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 6/2565 ประกาศ admin 18 เมษายน, 2565
190 น้ำพริกและหม่ำอีสาน กิจกรรม admin 11 เมษายน, 2565
191 มอบถุงยังชีพตำบลหัวเรือ กิจกรรม admin 1 เมษายน, 2565
192 มอบไม้เท้าเลเซอร์พระราชทาน กิจกรรม admin 1 เมษายน, 2565
193 การขยายกำหนดเวลาดำเนินการตามพระราชบัญญัติภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2562 ประจำปีภาษี 2565 ประกาศ admin 31 มีนาคม., 2565
194 ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อเลือกสรรบุคคลแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง ประกาศ admin 31 มีนาคม., 2565
195 สัมภาษณ์กับสื่อ เกี่ยวกับพริกหัวเรือ กิจกรรม admin 21 มีนาคม., 2565
196 มอบของอุปโภค บริโภค และเงินบริจาคให้ผู้ด้อยโอกาสตำบลหัวเรือ เนื่องในวันสตรีสากล กิจกรรม admin 7 มีนาคม., 2565
197 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 และบูรณาการร่วมกับโครงการศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เคลื่อนที่ หมู่ที่ 3 กิจกรรม admin 7 มีนาคม., 2565
198 ประชุมสมัยวิสามัญ สมัยที่สอง ครั้งที่ 1/2565 ประจำปี 2565 กิจกรรม admin 6 มีนาคม., 2565
199 โครงการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี 2565 และบูรณาการร่วมกับโครงการศูนย์รับเรื่อง ร้องเรียน/ร้องทุกข์ เคลื่อนที่ กิจกรรม admin 6 มีนาคม., 2565
200 หัวเรือคัพ กิจกรรม admin 6 มีนาคม., 2565
201 การรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ(ผู้มีทักษะ) ประจำปีงบประมาณ 2565 ประกาศ admin 2 มีนาคม., 2565
202 ขอเชิญประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ครั้งแรก ข่าวสาร admin 2 มีนาคม., 2565
203 ลงพื้นที่เพื่อตรวจคัดกรองเชิงรุกค้นหาผู้ป่วย โควิด-19 ณ ตลาดกกค้อ กิจกรรม admin 2 มีนาคม., 2565
204 การกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ข่าวสาร admin 2 มีนาคม., 2565
205 การกำหนดมาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด - 19) ในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานี ข่าวสาร admin 2 มีนาคม., 2565
206 ประชาสัมพันธ์กฎกระทรวงกำหนดอัตราภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ. 2564 ประกาศ admin 2 มีนาคม., 2565
207 ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ สมัยประชุมมสมมันสามัญ สมัยที่หนึ่ง ครั้งที่ 1/2565 กิจกรรม admin 2 มีนาคม., 2565
208 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ภ.ด.ส.1/2) ประจำปี พ.ศ. 2565 ประกาศ admin 2 มีนาคม., 2565
209 ประชาสัมพันธ์การป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) กิจกรรม admin 2 มีนาคม., 2565