สินค้าชุมชน ตำบลหัวเรือ

จำหน่ายสินค้าชุมชน ตำบลหัวเรือ
มะม่วงแช่อิ่ม มะยมแช่อิ่ม น้ำจิ้มสำเร็จรูป กล้วยฉาบ เผือกฉาบ ไข่เค็ม พริกแกงเผ็ด แจ่วบอง
โดยกลุ่มแม่บ้านตำบลหัวเรือ 

หมายเลขโทรศัพท์ 081-695-5342